FACEBOOK

Regulamin

Wstęp

SAVVY Aleksandra Górecka z siedzibą w Poznaniu przy ulicy 28 czerwca 1956 r. 115/lok. użytkowy 3, posiadająca numer REGON: 363460252, NIP: 955 221 39 97, umożliwia zakup towarów pod adresem www. savvyjewellery.com

Regulamin określa zasady zamawiania produktów w sklepie.

Zasady korzystania ze sklepu www.savvyjewellery.com.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem korzystającym ze Sklepu a Sklepem.

2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

3. Aby dokonać zakupu w Sklepie i jednocześnie zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na Stronie internetowej Sklepu.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z dostarczonymi produktami.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

6. Realizowanie zamówień trwa do 14. dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

7. Klient ma możliwość złożenia zamówienie po zalogowaniu się i wcześniejszym zarejestrowaniu swoich danych na Stronie internetowej Sklepu lub bez konieczności rejestrowania swoich danych na stronie internetowej (bez konieczności logowania się).

8. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktu/ów z dostępnej na Stronie internetowej oferty Sklepu.

9. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu “Twój Koszyk” wymaganych danych teleadresowych koniecznych do realizacji zamówienia.

10. Do chwili zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Zapłać przelewem” lub „Zapłać przez konto PayPal”, Klient ma możliwość dokonywania modyfikacji w zamówieniu oraz w danych do wysyłki.

11. Zatwierdzenie przyciskiem „Zapłać kartą lub przez konto PayPal” spowoduje przeniesienie na stronę internetową PayPal.

12. Po opłaceniu zamówienia przy pomocy wybranej metody płatności i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (e-mail) na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Będzie ono zawierało informacje dotyczące szczegółów zamówienia oraz danych wysyłkowych.

13. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionego przez Klienta Produktu/ów.

14. Możliwy jest również odbiór osobisty po wcześniejszej rezerwacji wizyty w pracowni za pomocą formularza: https://savvyjewellery.com/rezerwacja/ 

PŁATNOŚĆ

1. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie: a) podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki b) zawierają podatek c) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych d) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy e) są wiążące dla Klienta w chwili złożenia przez niego zamówienia.

2. Metody płatności: a) PayPal b) Przelew bankowy c) Odbiór osobisty w pracowni (gotówka).

3. W przypadku braku płatności do 5 dni roboczych zamówienie zostanie anulowane.

4. Koszty dostawy Produktu ponosi klient.

5. Koszty dostawy Produktu na terytorium Polski to 7 zł za 1 przedmiot a dodatkowo 2 zł za każdy kolejny w paczce; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 15,00 zł, a dodatkowo 2 zł za każdy kolejny w paczce. Przy wyborze wysyłki Kurierskiej koszt wysyłki wynosi 17 zł.

6. Produkt, ze względu na ręczne wykonanie, wysyłany jest do 14. dni po zaksięgowaniu wpłaty na konto firmy.

7. DARMOWA WYSYŁKA od sumy zamówienia 300.00 zł

DOSTAWA

1. Produkty są dostarczone pod wskazany przez Klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Kuriera DPD.

2. Czas dostawy zadeklarowany przez firmę Kurierską to 1-2 dni robocze.

Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar, zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu bądź podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu PayPal).

Zatwierdzenie przyciskiem „Płacę” spowoduje przeniesienie na stronę PayPal, firmy pośredniczącej w płatnościach sklepu www.savvyjewellery.com

Po opłaceniu zamówienia przy pomocy wybranej metody płatności (więcej o opcjach płatności w części  Płatności) i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy. Będzie ono zawierało informacje dotyczące szczegółów zamówienia, wybranego rodzaju dostawy oraz danych wysyłkowych.

W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze sklepem: contact@savvyjewellery.com

Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

WARUNKI ZWROTÓW I ANULACJI
ZWROT 

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty otrzymania Produktu i zwrócić Produkt do Sklepu. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym – nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym. Pieniądze za zwrócony przedmiot zostaną wypłacone w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania produktu na konto wskazane przez klienta.
Koszty wysyłki nie ulegają zwrotom.

2. Klient w chwili doręczenia Produktu zobowiązany jest sprawdzić jego stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne Produktu i/lub przesyłki (paczki) powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone w formie pisemnej na formularzu reklamacyjnym kuriera DPD.

3. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu Produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego przez Klienta Produktu lub dostarczenia do Sklepu Produktu niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych płatnych za pobraniem.

5. Adres do zwrotu produktu: SAVVY Aleksandra Górecka, ul. 28 Czerwca 1956 r. 115/11
61-567 Poznań

WYMIANA 

Jeżeli produkt dotarł uszkodzony, proszę o jego zwrot wraz z dowodem zakupu i dokładnym opisem uszkodzenia. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.

Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.

Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

WYMIANA ROZMIARU

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru pierścionka – lub zamówienia
podobnego w innym rozmiarze.

W przypadku zamówienia nieodpowiedniego rozmiaru z winy zamawiającego (podanie złego rozmiaru zamawianego pierścionka) możliwe jest powiększenie lub pomniejszenie produktu do odpowiedniego rozmiaru za ustaloną indywidualnie dopłatą. Koszt ponownej przesyłki pokrywa
kupujący.

W przypadku wysyłki niewłaściwego rozmiaru z winy sprzedającego istnieje możliwość wymiany rozmiaru na właściwy. Koszt ponownej przesyłki w takiej sytuacji pokrywa sprzedający.

Pozostałe
1. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez SAVVY Aleksandra Górecka, Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. 115/lok. użytkowy 3, posiadająca numer NIP: 955 221 39 97 w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym www.savvyjewellery.com i działań marketingowych SAVVY (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).

2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.

INSTAGRAM