Zwroty

Warunki zwrotów i anulacji:

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny wciągu 30 dni od daty otrzymania Produktu i zwrócić Produkt do Sklepu.
Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym- nienoszącym śladówużytkowania i w opakowaniu firmowym. Koszty odesłania Towaru ponosi Klient i nie podlegają zwrotowi.

2. Klient w chwili doręczenia Produktu zobowiązany jest sprawdzić jego stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne Produktu i/lub przesyłki (paczki) powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone w formie
pisemnej na formularzu reklamacyjnym nakładu Poczty Polskiej S.A.

3. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu Produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego przez Klienta Produktu lub dostarczenia do Sklepu Produktu niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych płatnych za pobraniem.

5. Adres do zwrotu produktu: SAVVY Aleksandra Górecka, ul. 28 Czerwca 1956 r. 115/11
61-567 Poznań

Wymiana rozmiaru:

W przypadku zamówienia nieodpowiedniego rozmiaru z winy zamawiającego (podanie złego rozmiaru zamawianego pierścionka) możliwe jest powiększenie lub pomniejszenie produktu do odpowiedniego rozmiaru za ustaloną indywidualnie dopłatą. Koszt ponownej przesyłki pokrywa kupujący.

W przypadku wysyłki niewłaściwego rozmiaru z winy sprzedającego istnieje możliwość wymiany rozmiaru na właściwy. Koszt ponownej przesyłki w takiej sytuacji pokrywa sprzedający.